ترجمه تخصصی برق در بهشهر

کارشناس برق قدرت با تسلط بر ترجمه تخصصی برق هستم و همه مقاله ها بدست خودم ترجمه شده که دلیل تفاوت قیمت مقاله ها با دیگر سایت های فروش مقاله نیز همین می باشد.

ترجمه تخصصی برق هم به ازای هر کلمه 15 تومان، و برای ترجمه تخصصی و یک بار خواند آن به منظور دقت بیشتر و جمله بندی بهتر، کلمه ای 20 تومان است. برای دیدن کیفیت مقالات ترجمه شده می توانید به دسته مطالب ترجمه شده رایگان رجوع کنید. قیمت ها بسته به میزان متن هر مقاله انتخاب شده و از 3,500 تومان تا 15,000 تومان متغیر می باشند.

 

در صورت نیاز، تماس بگیرید.

شماره تماس:09354955463
وبسایت:electricaltranslate.ir

Loading...
Loading...
x