تعرفه

تعرفه تبلیغات هوتو

  • سه ماهه

  • 45 هزار تومان

   • تبلیغات کسب و کار شما برای 3 ماه در صفحه اول سایت قرار خواهد گرفت
  • ثبت سفارش
  • شش ماهه

  • 72 هزار تومان

   • تبلیغات کسب و کار شما برای 6 ماه در صفحه اول سایت قرار خواهد گرفت
  • ثبت سفارش
  • دوازده ماهه

  • 120 هزار تومان

   • تبلیغات کسب و کار شما برای 12 ماه در صفحه اول سایت قرار خواهد گرفت
  • ثبت سفارش

Loading...
Loading...
x